Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Ilmoitus- ja muut asiat

Kokouskäsittely

- varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiskasvatuksen palautekyselyn sisällöstä

-aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun annettin tiedoksi

-Karhukallion päiväkodissa tehdyt kunnostustoimenpiteet annettiin tiedoksi: valokatalyysipinnoite ja kattolevyjen vaihto 

-aloite Merttelän koulun vanhempien vetoomuksen huomioon ottamisesta merkittiin tiedoksi ja vetoomus käsitellään seuraavassa kokouksessa 15.12.2020

-lautakunnan seuraava kokous järjestetään 15.12.2020 klo 18.00 alkaen 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.