Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 8.12.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomas Alanne ja Emilia Riihonen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Alanne ja Emilia Riihonen.

Kokouksessa asiat käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: §132, §133, § 134, § 135, § 136, § 138, § 139, § 140, § 141, § 145, § 142, § 143, § 144, § 137, § 146, § 147

 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.