Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Lautakunnan puheenjohtajalle oli lähetetty sähköpostia otsikolla Kannanotto.
Kyseessä on JUKO:n pääluottamusmiehen lähettämä sähköposti, jossa tuodaan esille huoli Ruskon kunnan kaavailemasta opetustoimeen ja varhaiskasvatukseen
kohdistuvasta organisaatiorakenteen muutoksesta sekä sen vaikutuksista ruskolaisiin lapsiin ja nuoriin.
Lautakunta keskusteli asiasta.

Varhaiskasvatusjohtaja, johtava rehtori ja lautakunnan puheenjohtaja ovat olleet henkilöstöjaoksen kuultavana opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 
organisaatiorakenteeseen liittyvistä mahdollisista muutoksista.
Varhaiskasvatusjohtaja 27.11., johtava rehtori 4.12. ja lautakunnan puheenjohtaja 11.12.
Lautakunta toivoo aktiivista keskustelua yhteisen seminaarin muodossa henkilöstöjaoksen kanssa tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä ennen päätösten tekoa.