Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.