Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 19.12.2023 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna Huttunen ja Laura Yli-Arvela.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Emilia Riihonen ja Anna Huttunen.