Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Ruskon kunnan Vahdon kunnanosan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vaihtoehdot

RUSDno-2023-633

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta / opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjesti vuonna 2021 tarjouskilpailun koskien Ruskon aamu- ja iltapäivätoiminnan hoitamista Vahdon kunnanosan alueella 11.8.2021-3.6.2023 välisenä aikana.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varasi tällöin mahdollisuuden neuvotella saman sisältöisen yhden vuoden jatkosopimuksen kilpailun voittajan kanssa ilman uutta tarjouskilpailua.
Tarjouskilpailun voittaja MLL Vahdon yhdistys ry on järjestänyt toimintaa varsinaisen sopimuskauden sekä lukuvuoden 2023-2024 optiokauden.
Voimassa oleva sopimuskausi päättyy 31.5.2024.

Ostopalvelun hinta lukuvuoden kerhotoiminnan järjestämisestä on ollut 68 500 €. Tämä summa on varattu myös vuoden 2024 talousarvioon.
Ostopalvelun tuottaja on saanut itselleen kunnan maksaman ostopalvelukorvauksen lisäksi perheiden maksamat kerho-osallistumismaksut.
Esittelijää on pyydetty selvittämään toiminnan jatkamista ostopalveluna tai vaihtoehtoisesti toiminnan järjestämistä kunnan omana toimintana lukuvuodesta 2024-2025 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta keskustelee esitetyn vertailun perusteella Vahdon aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuodesta 2024-2025 alkaen.
Lautakunta päättää kokouksessa käydyn keskustelun perusteella toimintatavasta valmisteltaessa kerhotoiminnan järjestämistä ostopalveluna tai kunnan omana toimintana.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta  valmistelee Vahdon aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämistä jatkossa Ruskon kunnan omana toimintana.

Emilia Riihonen jätti eriävän mielipiteen asiasta.