Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Keskusteltiin Karhukallion uudisrakentamisen tilanteesta.

Kai Laitinen ilmaisi huolensa opiskeluhuollon toimivuudesta ja opiskeluhuoltohenkilöstön puutteesta Ruskolla.

Keskusteltiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tapaamisesta henkilöstöjaoston kanssa 19.2.24. Tapaamisen aiheena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen organisaatiouudistus.

Kesäkerho järjestetään sekä Ruskon että Vahdon kunnanosassa kunnan omana toimintana vuonna 2024.