Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 20.2.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Yli-Arvela ja Mikko Simola.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.