Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakertomukset ja tilinpäätös vuodelta 2023

RUSDno-2024-73

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuksen vuoden 2023 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa esitetään kalenterivuoden tavoitteiden toteutuminen sekä kerrotaan toiminnan sisältöä ja olennaiset muutokset.
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta laskennalliset eli vyörytyserät lasketaan vasta viimeiseksi ja ovat vielä kesken.
Tilinpäätösraportti vuodelta 2023 valmistuu lautakunnan maaliskuun kokoukseen mennessä.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilivelvolliset viranhaltijat ovat laatineet omalta osaltaan selonteot sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy osaltaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilinpäätöksen toimintakertomukset vuodelta 2023 sekä selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tilinpäätöksen talousraportti hyväksytään maaliskuun kokouksessa raportin valmistuttua.
 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti että toimintakertomukset ja selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä hyväksytään seuraavassa kokouksessa yhdessä tilinpäätöksen talousraportin kanssa.

Pekka Pihlava toivoi numeerista tietoa tuen päätösten määristä ja perusteista varhaiskasvatuksen toimintakertomukseen.