Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2021-2022

RUSDno-2021-376

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

 

AP-/IP- kerhotoimintaan sitova ilmoittautuminen alkaa toukokuun alussa kouluun tutustumispäivän jälkeen ja päättyy 15.6. Ilmoittautuminen koskee syyslukukauden toimintaa.

Myöhempi ilmoittautuminen ja / tai paikan peruminen kerhotoimintaan on mahdollista AP-/IP-toiminnan esimiehen päätöksellä.
Päätöksen perusteena voivat olla: kuntaan muuttaminen, perheen muuttunut työtilanne, muutos perhesuhteissa, sairausloma, opintovapaa tms. painava syy.

Kevätlukukauden toiminnan vahvistus tapahtuu 15.12.mennessä.
Tämä asia on päätetty lautakunnan kokouksessa. (OPVA, 9.6.2020, §65)

Lukuvuoden 2020-2021 poikkeuksellisen pandemiatilanteen vuoksi Merttelän koulun iltapäiväkerholaiset jäivät Merttelän kouluun kerhotoiminnan pariin, eivätkä siirtyneet koulupäivän päättyessä Hiidenvainion koulun IP-kerhoon.
Näin vältettiin kontakteja eri koulujen oppilaiden kesken.
Normaali käytäntö on ollut,  että Merttelän koulusta tapahtunut kuljetus Hiidenvainion koulun IP-kerhoon on tapahtunut välittömästi koulupäivän jälkeen.
Lukuvuonna 2020-2021 Merttelän koulusta järjestettiin kuljetus Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalle klo 15.30 ja oppilas jatkoi tästä omatoimisesti kotiinsa.
Mikäli oppilas jäi kerhoon pidemmäksi aikaa, huoltaja haki hänet itse kotiin/oppilas kulki omatoimisesti kotiinsa.
Muutos tuli voimaan ma 31.8.2020. (OPVA, 26.8.2020, §92)

Lukuvuoden 2021-2022  AP-/IP-kerhotoimintaan on ilmoittautunut 67 oppilasta.
Merttelän koulun 1. ja 2. luokkalaisten kerhotoimintaan ilmoittautuneiden määrä on 16, joten kerhotoimintaa järjestetään Merttelän koulussa oma toimintana myös lukuvuonna 2021-2022. (kaksi ohjaajaa Merttelässä)
Hiidenvainion IP-kerhoon sijoittuu 51 lasta.
Väistötilavuodesta johtuen IP-kerhotoiminta tarvitsee ns. vanhan apteekin tilan toiminnan järjestämistä varten lukuvuoden ajaksi, mikäli lapsimäärä edellyttää viidennen ryhmän perustamista (= yli 60 lasta Hiidenvainion IP-kerhossa).

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Jyrki Anttila, Rehtori, jyrki.anttila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon keskusta-alueen iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen periaatteet lukuvuonna 2021-2022.
 

Päätös

Johtavan rehtorin kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Ruskon keskusta-alueen iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen periaatteet lukuvuonna 2021-2022. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneita: Hiidenvainion IP-kerho 57 lasta, Merttelän IP-kerho 21 lasta.