Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Aluehallintoviraston päätös LSAVI/5554/2021 Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman toteuttaminen 2021

RUSDno-2021-349

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Aluehallintoviraston toteuttaman valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2021 varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena on erityisesti kunnallisten päiväkotien ryhmäkoko. Valvonnan kohteena on edelleen myös päiväkotien henkilöstömitoitus. Lounais-Suomen aluehallintoviraston on pyytänyt toimittamaan Ruskon varhaiskasvatuksen selvityksen  aluehallintoviraston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Ruskon kunnan varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila on toimittanut  25.5.2021 selvityksen pyydettyjen päiväkotien ryhmätiedoista sekä lapsi- ja henkilöstömääristä ajalta 17.-23.5.2021.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 28.5.2021 tekemän päätöksen mukaisesti aluehallintovirasto on saanut asiassa riittävän selvityksen, jonka perusteella valvontaohjelman mukaisen valvonta-asian käsittely virastossa päättyy, eikä anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Päätöksen perusteena on se, että Ruskon kunnallisten päiväkotien päiväkotikohtaiset ja ryhmäkohtaiset suhdeluvut eivät ole ylittyneet seuranta-ajalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitseen asian tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.