Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

  • Käytiin keskustelua vanhempainyhdistysten ja -toimikuntien toiminnasta ja jäsenmäärästä ja todettiin, että syksyllä 2021 toiminnan periaatteista on hyvä saada tarkempaa tietoa lautakunnalle
  • Rusko hakee hankeavustusta  varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi (OKM, hankehaku, 40 milj.€)
  • Rusko hakee hankeavustusta  oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa (OKM, hankehaku, 9,94 milj. €)
  • Perusopetuksessa kolme luokanopettajaa irtisanoutuu kunnan palveluksesta 1.8.2021 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. (virat täytetään määräaikaisina lv 21-22)
  • Varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiskasvatuslain muutoksista 1.8.2021 alkaen: henkilöstömitoituksen poikkeamiseen säädöksen selkiyttäminen 36 § ja henkilöstön ilmoitusvelvollisuus 57 a ja b §