Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Lastenhoitaja-tehtävien muuttaminen varhaiskasvatuksen opettaja-tehtäviksi

RUSDno-2021-387

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstörakennetta koskeva muutos 37 § tulee voimaan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta kolmasosasta vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. 

Ruskon varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajia on tällä hetkellä yksi kolmasosa mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta eli tavanomaisessa kolmen kasvattajan lapsiryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Jotta Ruskon varhaiskasvatuksessa varmistetaan lakisääteinen henkilöstörakenne 2030 vuoden alusta alkaen, on tulevat rekrytoinnit ennakoitava ja suunniteltava tarkasti. Tämä tarkoittaa, että osa lastenhoitaja-tehtävistä tulee muuttaa varhaiskasvatuksen opettaja-tehtäviksi. Luontevimmin muutos ilman työntantajan toimesta tehtäviä irtisanomisia on mahdollista tehdä jo ennen vuotta 2030 tilanteissa, joissa vakituinen lastenhoitaja irtisanoutuu itse esimerkiksi eläköitymisen takia. Esimerkiksi kauden 2021-2022 loppuun mennessä varhaiskasvatuksessa eläköityy kolme lastenhoitajaa.

Henkilöstörakenteeseen tehtävät muutokset vaikuttavat tulevien vuosien talousarvioihin alkaen vuodesta 2022 lisäten henkilöstökuluja mikäli lakisääteiseen mitoitukseen laskettavaa henkilöstöä tarvitaan saman verran kuin tällä hetkellä. Muutosta ei henkilöstörakenteen lakisääteisyyden vuoksi voida kuitenkaan jättää tekemättä. Tulevien vuosien henkilöstötarpeen määrittävät mm. varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja lasten tuen tarpeet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että kunnassa lastenhoitajatehtävien vapautuessa luonnollisesti esimerkiksi eläköitymisten kautta ko. tehtäviä muutetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen opettaja-tehtäviksi huomioiden ja ennakoiden 1.1.2030 voimaan tuleva varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta koskeva lakimuutos. Tehtävämuutosten aiheuttamat vaikutukset henkilöstökuluihin huomioidaan tulevien vuosien talousarvioissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.