Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Maunun koulun AV-laitteiden hankinta

RUSDno-2021-386

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä koulun AV-laitteistot uusitaan. Ohjausryhmän päätös 8.6.2021 hankittavista laitteista on esitetty liitteessä.
Perusluokkiin (21 kpl) tulee kosketusnäyttö oheislaitteineen ja kielten luokkiin (4 kpl) sama ratkaisu toiminnan paremmin huomioivalla äänentoistolla.
Hankinta tehdään Tierasta ja sen kokonaishinta on 87 482,48€. Tiera on kuntien omistama yhtiö, joka kilpailuttaa kuntien puolesta mm. av-laitteita. Rusko on Tieran hankintajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Maunun koulun Ohjausryhmän 8.6.2021 tekemän päätöksen AV-laitteiden hankkimisesta ja hankinnan toteuttamisesta Tieran kautta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.