Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Maunun koulun peruskorjaus ja laajennus, projektin eteneminen

RUSDno-2021-274

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.

Sopimus on allekirjoitettu 9.3.2021, Ohjausryhmä on kokoontunut 30.3.2021

Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty, paalutus on käynnissä, liitoskohdan purkutyöt on tehty.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on tarkistettavana

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 3 Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. toukokuun tiedote on oheismateriaalina.
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne: Sokkelielementtien asennus on tehty, Pohjalaatan raudoitus ja valu on tehty, 1. krs seinäelementtien asennus on tehty, 1. krs ontelolaattojen saumavalu on käynnissä. Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.
TMK 3 pidetään 22.6.2021 klo 13.00
Ohjausryhmä on kokoontunut 25.5.2021 ja seuraava kokoontuminen on 8.6.2021
Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä
Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja neuvotellaan suunnittelijoiden kanssa. Neuvottelut jatkuvat
Taloustilanne: Taloustilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista, laskutus 3.6.2021 on 237 750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta.
Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2021 ohjausryhmässä, eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2021 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.