Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Päätelaitteiden (iPadit) hankinta varhaiskasvatuksessa

RUSDno-2021-388

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Ruskon varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion erityisavustusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022. Saatu erityisavustus on 33 790e, joka on 80% hankkeen kokonaismenoista omarahoitusosuuden ollessa 20%. Myönnetyn rahoituksen avulla palkataan varhaiskasvatuksen opettaja työskentelemään päiväkodeissa Digiagenttina. Hankesuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajille hankitaan myös henkilökohtaiset päätelaitteet (iPadit) mahdollistamaan hankesuunnitelman mukaisen toiminnan. iPadit (20 kpl) hankitaan kunnan ja Atean välisen palvelumallin kautta neljän vuoden rahoituskaudeksi. Leasing-kustannukset 6,50-8,50e/kk/laite katetaan 1.8.2021-31.7.2022 80% hankkeen budjetista ja jatkossa kustannukset tullaan huomioimaan normaalissa varhaiskasvatuksen käyttötalousarviossa.

Ruskon varhaiskasvatus on mukana Kaarinan kaupungin koordinoimassa Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021-hankkeessa vuosille 2021-2023. Opetushallituksen myöntämä valtionavustus on 90% eli avustusta on saatu 72 000e ja hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 80 000e. Myös tähän hankkeeseen liittyy päätelaite -hankintoja (iPad), jotka katetaan osin hankkeen budjetista. Laitehankintoihin on myönnetty valtion rahoitusta yhteensä 10 000e, joka jaetaan Ruskon ja Kaarinan kesken. Hankittavien laitteiden kappalemäärä tarkentuu alkusyksystä. Tällä valtionavustuksella hankittavia laitteita ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen eikä laitteiden omistusoikeutta saa luovuttaa toiselle laitteiden käyttöaikana. Käyttöajaksi katsotaan kolme vuotta avustuksen käyttöajan päättymisestä. Ruskon varhaiskasvatus on sitoutunut laitehankintoihin hankesuunnitelman mukaisesti ja tulee varaamaan omarahoitusosuuden hankintoja varten talousarvioihin vuosille 2022-2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja huomioitavaksi tulevien vuosien käyttötalousarvion suunnitteluissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.