Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 23.6.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emilia Riihonen ja Turo Vuorenhela. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emilia Riihonen ja Turo Vuorenhela.