Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ruskon paikallisen esiopetussuunnitelman päivitys

RUSDno-2021-351

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuslain 628/1998 14 §:ssä määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja lain 15 §:n mukaisesti opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä.

Ruskon paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan on tehty keväällä 2021 korjauksia ja tarkistettu, että paikallisen opetussuunnitelman kirjaukset vastaavat Ruskolla voimassa olevia arjen käytänteitä. 

  • Lukuun 1 on tarkennettu Wilmassa tehtävän lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimista koskevia asioita.
  • Lukuun 2 on täsmennetty Ruskon esiopetuksen järjestämistä koskevia paikallisia perusteita sekä täydennetty laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä opetusta tukevien pedagogisten ja toiminnallisten suunnitelmien listausta.
  • Lukuun 3 on tarkennettu toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä koskevia kirjauksia sekä selkeytetty erityisopetuksen järjestämisen kuvausta ja yhteistyön tekemistä ja tiedonsiirron käytänteitä eri tahojen kanssa.
  • Lukuihin 4, 5 ja 7 ei ole tehty muutoksia.
  • Luku 6 (Oppilashuolto) tullaan päivittämään syksyn 2021 aikana yhteistyössä perusopetuksen kanssa samalla, kun kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä Ruskon esiopetuksen paikallisen opetussuunitelman päivityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali