Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ruskon paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen

RUSDno-2021-371

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslain 540/2018 22 §:ssä annetaan määräys paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Kunta, kuntayhtymä ja yksityinen palveluntuottaja laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma voidaan laatia palvelujen tuottaja-, yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti, ja siinä otetaan huomioon pedagogiset painotukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta merkitykselliset valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita täydentävät seikat.

Ruskon kunnan paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan on tehty tarkentavia päivityksiä keväällä 2021.

Luvusta 1 on poistettu kirjauksia, jotka eivät tällä hetkellä pidä paikkaansa ja toisaalta on myös selkeytetty paikallisten käytänteiden kuvauksia poistamalla turhia lauseita ja toistoja. Lisäksi on täsmennetty paikallisesti päätettävistä asioista mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan liittyviä käytänteitä.

Luvusta 2 on poistettu alkuperäisen vasun teon yhteydessä tehtyjä kyselyitä ja henkilökunnan kommentteja, jotka eivät ole enää ajankohtaisia.

Lukuun 4 on lisätty tieto jokaista päiväkotia koskevasta Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelmasta ja liikunta-agentti-toiminnasta.

Luvut 3, 5, 6 ja 7 on säilytetty ennallaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä Ruskon paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali