Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Yksityisen varhaiskasvatuksen neuvonta, ohjaus ja valvonta kaudella 2020-2021

RUSDno-2021-372

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslain 540/2018 52 § mukaisesti varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä lain 50 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija.

Ruskon kunnan alueella on kaudella 2020-2021 toiminut yksi yksityinen päiväkoti Norlandia Apila sekä neljä yksityistä perhepäivähoitajaa Emilia Hievanen, Ritva Hievanen, Johanna Kuosa, Tiia Lintuala -lopettanut toimintansa 21.5.2021. Yksityisen päiväkodin neuvonta, ohjaus ja valvonta on toteutettu varhaiskasvatusjohtajan toimesta ja yksityisten perhepäivähoitajien neuvonta, ohjaus ja valvonta on toteutettu varhaiskasvatusjohtajan ja Satumetsän päiväkodin johtajan yhteistyönä.

Norlandia Apila

Varhaiskasvatusjohtaja tarkastaa kuukausittain Norlandia Apilan lasten ja henkilöstön toteutuneet läsnäolot ja suhdeluvut Apilan ilmoitusten mukaisesti. Varhaiskasvatusjohtaja tarkastaa vuosittain Norlandia Apilan turvallisuusasiakirjat ja käy läpi kaksi kertaa vuodessa päiväkodin henkilöstön tiedot ja tarkemmat lapsiryhmätiedot 15.9. ja 15.2. tilanteen mukaisesti. Yhteydenpito Norlandia Apilaan on ollut kuluneella toimikaudella säännöllistä. Ajankohtaiset ja akuutit asiat on käyty läpi keskustellen puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Asiakaspalautteet on käsitelty yhteistyössä ja Norlandia Apila on toimittanut varhaiskasvatusjohtajalle tarvittaessa kirjalliset selvitykset. Norlandia Apilan edustajaa on kuultu päätösten teon valmistelussa mm. palvelusetelin sääntökirjaan ja palvelusetelin arvoon sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehdyissä muutoksissa.

  • 8.9.2020 varhaiskasvatusjohtajan vierailukäynti päiväkodissa - käynnillä varhaiskasvatusjohtaja tarkasti tilat ja keskusteli ajankohtaisista asioista varhaiskasvatusyksikön esimies Suvi Rintalan kanssa. Käynnillä ei havaittu epäkohtia tai puutteita.
  • 8.12.2020 vuosittainen virallinen ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäynti koronatilanteen takia toteutettiin etäyhteydellä Teamsissa varhaiskasvatusyksikön johtaja Suvi Rintalan ja maajohtaja Miia Kollinin kanssa – palveluntuottajan toiminnassa ei havaittu epäkohtia tai puutteita. 

Yksityinen perhepäivähoito

Varhaiskasvatusjohtaja ja Satumetsän päiväkodin johtaja ovat tehneet valvontakäynnin 28.9.2020 Emilia Hievasen ja Ritva Hievasen kotona. Suunnitellut käynnit Johanna Kuosan ja Tiia Lintualan luona jouduttiin perumaan huonontuneen koronatilanteen vuoksi lokakuussa 2020. Yhteydenpito perhepäivähoitajiin on kuitenkin ollut aktiivista. Perhepäivähoitajien kanssa on käyty läpi mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen liittyviä asioita, Opetushallituksen ohjeistuksia koronaan liittyen ja annettu Ruskon kunnan varhaiskasvatuksessa käytössä oleva lasten lääkehoitosuunnitelma myös yksityisen perhepäivähoidon käyttöön. Tapaturmia ja läheltä piti-tilanteita varten on laadittu yksityisen perhepäivähoidon tapahtumailmoituskaavake ja perhepäivähoitajat on opastettu sen käyttöön. 

  • 11.11.2020 keskustelutilaisuus kunnantalolla, aiheina mm. korona, vasu, turvallisuusasiat
  • 15.12.2020 palvelusetelin valmistelu, Teams
  • 1.3.2021 yksityisen varhaisaksvatuksen omavalvonta, Teams (mukana on ollut myös Norlandia Apilan edustaja)
  • 17.5.2021 palveluseteli-info, Teams

Sekä yksityiset perhepäivähoitajat että Norlandia Apila ovat osallistuneet varhaiskasvatuksen yhteiseen Minun Rusko taidenäyttelyyn pääkirjastolla syksyllä 2020. Kunta on myös mahdollistanut yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoiden osallistumisen liikuntakasvatukseen ja luontopedagogiikkaan liittyviin henkilöstön täydennyskoulutuksiin Ilo kasvaa ulkona-webinaareihin keväällä 2021. Yksityiset toimijat ovat myös osallistuneet kunnan varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyyn keväällä 2021. 

Tällä hetkellä Norlandia Apilassa eikä yksityisessä perhepäivähoidossa ole keskeneräisiä selvitettäviä epäkohtia ja voidaan todeta, että sekä Norlandia Apilan että kunnan alueella toimivien yksityisten perhepäivähoitajien toiminta on ollut kaudella 2020-2021 lakien ja asetusten mukaista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.