Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Esiopetuksen tuottamisesta Norlandia päiväkodit Oy:lle maksettava korvaus lukuvuonna 2021-2022

RUSDno-2021-308

Perustelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 1.12.2020 § 136 yksityisen palveluntuottaja Norlandia päiväkodit esiopetusta antavaksi yksiköksi lukuvuodeksi 2021-2022.

Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa 2021 tuli 21 hakemusta, jossa esiopetuspaikaksi toivottiin Norlandia päiväkoti Apilaa.

Ruskon kunta hankkii esiopetuksen yksityiseltä palveluntuottajalta maksusitoumuksella, koska palveluseteliä ei voida käyttää esiopetuksen hankkimiseen. Esiopetuksen tuottamisesta maksettavan korvauksen suuruutta suhteutetaan kunnan omana toimintana järjestettävän esiopetuksen kustannuksiin sekä kunnan palvelusetelin tasoon.

Aiempina vuosina kunnan maksama esiopetuskorvaus on ollut 55,4% palvelusetelin täydestä arvosta. Lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021 palvelusetelin taso on ollut 830e ja esiopetuskorvausta on maksettu 460 €/kk ja elokuun osalta 230 €, mikäli lapsi on esiopetuksessa ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa palvelusetelin kautta tai osallistuu pelkkään esiopetukseen.

Korvauksen suuruudesta on neuvoteltu Norlandia päiväkotien edustajan kanssa ja lukuvuoden 2021-2022 esiopetuskorvauksessa on huomioitu palvelusetelin uusi hinta 846e.

Kustannukset saadaan katettua talousarvion puitteissa.

 

Ehdotus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että yksityiseltä Norlandia päiväkodit Oy:ltä lukuvuonna 2021-2022 hankittavan esiopetuksen hinta on 469 €/kk esiopetuksessa olevaa lasta kohden ja elokuussa 2021 maksettava korvaus on 235 €, mikäli lapsi on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa tai osallistuu pelkkään esiopetukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.