Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa sähköisen etäkokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.