Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 24.5.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomas Alanne ja Pekka Pihlava.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Alanne ja Pekka Pihlava.

§ 56 tarkastettiin kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.