Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Selityksen antaminen tehtyyn kanteluun, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24