Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Aloitteen lautakuntakäsittely - kuvataidetuntien vähentämisen kustannusvaikutukset

RUSDno-2021-622

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti ta 2021 valmistelun yhteydessä, että Ruskon kunnan tuntikehystä pienennetään kolmella tunnilla.  Vanha tuntikehys oli 232 viikkotuntia ja uusi tuntikehys on nykyään 229.

Perusopetuksen tuntikehystä pienennettiin siten, että vuosiluokalta 1., 2. ja 3. otettiin yksi
vuosiviikkotunti pois, eikä luokka-asteen tuntimäärä silti laskenut alle lakisääteisen tuntimäärän.
Kyseinen tunti kohdistui kuvataidetuntiin, koska kaikilla luokka-asteilla 1.-3. oli vanhassa tuntikehyksessä yksi tunti yli lakisääteisen rajan.

Yhden vuosiluokka-asteen tuntimäärän vähentäminen toi mukanaan säästöä henkilöstömenoihin noin 7500€/vuosi ( ka 125€ x 12kk x luokkien lkm kunnassa, ka 5 kpl)
Yhden kuvataidetunnin vähentäminen kolmelta vuosiluokalta toi mukanaan kokonaissäästöä
3 x noin 7500€ = 22500€/ vuosi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä toteaa kuvataidetuntien kustannusvaikutukset talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti.