Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Lautakunnan jäsenten tutustuminen kouluihin siirretään marraskuulta myöhemmälle ajankohdalle vallitsevan koronatilanteen takia.

Lapsiparlamentin tapaaminen siirretään syksyltä keväälle 2022 vallitsevan koronatilanteen takia.

Varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiserityiskasvatuksen järjestelyistä.

Johtava rehtori kertoi, että huoltajille tullaan tekemään marraskuussa kysely koulupaikkatoiveista tulevia vuosia silmällä pitäen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan seuraava kokous pidetään 10.11.2021.