Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 2.11.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Simola ja Laura Yli-Arvela.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Koski ja Laura Yli-Arvela.

§ 102 tarkastettiin kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa § 109 käsiteltiin ennen § 108.