Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Ruskon esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuonna 2022-2023

RUSDno-2021-620

Valmistelija

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä

Esiopetusta tulee antaa vähintään 700 h lukuvuodessa, keskimäärin 4h/päivä, mikä tekee 175 työpäivää. Ruskolla esiopetusta annetaan pääsääntöisesti perusopetuksen kanssa samaan aikaan. Lukuvuonna 2022-2023 esiopetuspäiviä on esityksen mukaan 176 työpäivää.

Ruskon työpäiväehdotus noudattaa pääosin Turun opetustoimen päätöstä ja mahdollistaa siten Fölin käytön täysimääräisesti koulukuljetuksissa. Rusko ostaa mm. ruotsinkielistä opetusta Turusta ja myös siksi on tärkeää, että loma- ja työajat ovat yhteneväisiä.

Kahtena edellisenä lukuvuonna on tehty kysely syysloman pituudesta ja molempina vuosina sekä oppilaiden, henkilökunnan että huoltajienkin kanta on ollut viikon syyslomaa puoltava.
Nyt kyselyä ei enää tehty. Viikon syyslomasta on tullut yleinen käytäntö lähialueenkin kunnissa ja kaupungeissa.
Tätä asiaa esitetään Ruskolla seuraavasti:

Lukuvuonna 2022-2023

 • Syyslukukausi: ke 10.8. - ke 21.12.2022 (esiopetus ma 15.8.- ke 21.12.2022 ja esiopetuksen vapaapäivä 5.12.2022)
  • Syysloma: ma 17.10. - su 23.10.2022
  • Joululoma: to 22.12.2022 - su 8.1.2023
 • Kevätlukukausi: ma 9.1. - la 3.6.2023 (esiopetus päättyy ti 31.5.2023 ja esiopetuksen vapaapäivä 19.5.2023)
  • Talviloma: ma 20.2. - su 26.2.2023

Lisäksi lauantaina 24.9.2021 Ruskolla järjestetään kodin ja koulun päivä.
Tämän päivän aikana järjestetään myös ”Maunun koulun avoimet ovet”- tapahtuma.
Tästä lauantaikoulupäivästä seuraa arkivapaa, joka pidetään perjantaina 19.5.2022.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
 • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon kunnan esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuodelle 2022-2023 esityksen mukaisesti.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatulautakunta päätti esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuodelle 2022-2023 seuraavasti:

 • Syyslukukausi: ke 10.8. - ke 21.12.2022 (esiopetus ma 15.8.- ke 21.12.2022 ja esiopetuksen vapaapäivä 5.12.2022)
  • Syysloma: ma 17.10. - su 23.10.2022
  • Joululoma: to 22.12.2022 - su 8.1.2023
 • Kevätlukukausi: ma 9.1. - la 3.6.2023 (esiopetus päättyy ti 31.5.2023 ja esiopetuksen vapaapäivä 19.5.2023)
  • Talviloma: ma 20.2. - su 26.2.2023

Lisäksi lauantaina 24.9.2022 Ruskolla järjestetään kodin ja koulun päivä.
Tämän päivän aikana järjestetään myös ”Maunun koulun avoimet ovet”- tapahtuma.
Tästä lauantaikoulupäivästä seuraa arkivapaa, joka pidetään perjantaina 19.5.2023.