Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Aloite opettajien digipedagogiikkaa päivittävästä koulutuksesta

RUSDno-2021-573

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon nuorisovaltuusto on lähettänyt kuntaan aloitteen, jossa tuodaan esille huoli liittyen opettajien digipedagogiikan tasoon.
Aloitteessa toivotaan sekä eri ohjelmistojen että eri laitteiden mahdollisimman sujuvaa käyttöä ja siten mahdollistetaan oppilaille hyvä opetuksen taso myös digiasiat huomioiden.
Aloitteessa tuodaan esille, että ohjelmistojen sujuva käyttö tarjoaa nuorille monimuotoisempaa opetusta ja enemmän mahdollisuuksia interaktiivisempaan opetukseen.
Edelleen todetaan,  että perhekeskeisessä kunnassa nuorten hyvinvointi ja koulutus on tärkeä osa-alue.
Opetuksen laatu kuitenkin kärsii, mikäli tietoteknisiin haasteisiin kuluu liikaa aikaa.
Ruskon nuorisovaltuusto esittää digipedagogisten taitojen koulutusta vuosittain digitaitojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Aloitteen esittämisen jälkeen Ruskon perusopetuksen hallinnon henkilöt kutsuivat nuorisovaltuuston puheenjohtajan keskustelutilaisuuteen.
Kuntaa edustivat perusopetuksen IT- koordinaattori, yläkoulun rehtori, matemaattisten aineiden lehtori ja johtava rehtori.
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia asioita: opettajien perustaitoja on hyvä vahvistaa koskien AV-  ja esitystekniikkaa sekä peruspalveluiden kuten Microsoftin ja Googlen Edu-palvelujen käyttöä.

Toimenpiteeksi päätettiin:

IT-koordinaattori ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja tapaavat tavoitteena määrittää opettajien perustaidot.

Vahvistetaan opettajille suunnattua koulutusmateriaalia Opentunnissa

Tarkastellaan luokkakohtaisia oppilaan teknologiataitoja ja päivitetään niitä tarvittaessa.
Määritetään prosessi, jolla varmistetaan opettajien riittävä taitotaso taitojen opettamiseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi lautakunta hyväksyy perusopetuksessa toteutettavat toimenpiteet.
 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi.

Anu Tuomisen kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti lautakunta päätti pyytää perusopetukselta lisäselvityksenä kartoituksen siitä, mitä digihaasteet pitävät sisällään. Tuomisen ehdotusta kannattivat Turo Vuorenhela, Pauli Korgan, Laura Yli-Arvela ja Anna Huttunen.