Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori kertoivat ajankohtaisesta koronatilanteesta, talousarvion valmisteluprosessista sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitelmaan liittyvistä asioista.

Johtava rehtori kertoi koulumatkojen turvallisuusasioista.

Todettiin, että lautakunnan jäsenet voivat vierailla päiväkodeissa ja kouluissa tutustuen toimintaan ja opetukseen sopimalla asiasta etukäteen.

Lautakunta keskusteli tukitoimien ja erityisopetuksen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.