Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.