Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Päiväkotien ja koulujen turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat

RUSDno-2021-575

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Koulujen ja päiväkotien turvallisuus- ja kriisisuunnitelman päivitys on jokasyksyinen asia jokaisessa koulussa ja päiväkodissa.
Lautakunnan vuosikellossa syyskuulle on merkitty, että nämä suunnitelmat tuodaan lautakunnalle tiedoksi ja esittelijät kertovat käytännön harjoitteista, miten yksiköissä on harjoiteltu vaaratilanteen varalta.

 


 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi koulujen ja päiväkotien turvallisuus- ja kriisisuunnitelmien olemassaolon sekä toimenpiteet, miten vaaratilanteisiin on varauduttu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.