Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 6.10.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Leena Morlin-Kokkola ja Emilia Riihonen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Morlin-Kokkola ja Emilia Riihonen.