Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ruskon koulujen työsuunnitelmat lukuvuonna 2021 – 2022

RUSDno-2021-574

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma (työsuunnitelma), jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1. momentissa tarkoitetuista asioista. (Perusopetusasetus 9§).
Ruskon kunnan hallintosäännön mukaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy ko. suunnitelmat.

Rehtorit ovat yhdessä opettajien kanssa valmistelleet koulujensa työsuunnitelmat lukuvuodeksi 2021 – 2022.

Ruskon opetustoimessa jatketaan lukuvuonna 2021-2022 oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien teemojen toimintakultturia. Tämä toteutuu neljän vaihtuvan teeman parissa: liikkuminen, uni ja rauhoittuminen, ruokailu sekä some ja kaverit.

Liitteinä: Merttelän koulun, Kirkonkylän koulun, Laukolan koulun sekä Maunun koulun suunnitelmat.

Jokaisen yksikön rehtori on kokouksessa esittelemässä koulunsa asiaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Helka Kalajoki, rehtori, helka.kalajoki@rusko.fi
  • Jyrki Anttila, Rehtori, jyrki.anttila@rusko.fi
  • Mikael Meriluoto, mikael.meriluoto@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset opetussuunnitelmaan perustuviksi suunnitelmiksi lukuvuodelle 2021-2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.