Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja kertoi varhaiskasvatuksen perhetyön käytänteistä ja palveluista, jotka kuuluvat Raision perhepalvelujen vastuualueelle.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.