Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 6.10.2020 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Hyytiä ja Pekka Pihlava.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Hyytiä ja Pekka Pihlava.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.