Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Kokouksen alussa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hankevastaavat esittelivät meneillään olevia Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamia kehittämishankkeita.

Lautakunta päätti siirtää 20.10. kokouksen pidettäväksi 27.10.2021.

Lautakunta keskusteli Merttelän koulun tulevien lukuvuosien oppilasmääristä.