Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.