Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 12.10.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Pihlava ja Anu Tuominen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pihlava ja Anu Tuominen. Pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2021 mennessä.