Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laaja palveluverkkoselvitys ja pitkän tähtäimen suunnitelma

RUSDno-2021-587

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt 17.6.2021 kokouksessaan § 60, että Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja suunnitelmatyöhön hankitaan kunnan ulkopuolelta henkilö tai yritys koordinoimaan työtä.

Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori ovat pyytäneet syyskuussa 2021 eri tahoilta selvitystyöhön liittyvät alustavat hinta-arviot. Alustavat tarjoukset on saatu Vertikal Oy.lta, WSP Finland Oy:ltä sekä Mika Rantaselta.

Vuoden 2022 talousarvion laadintaan liittyen on selvitystyölle varattava riittävä määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Viranhaltijoiden päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee saatujen tarjousten perusteella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laajan palveluverkkoselvityksen ja pitkän tähtäimen suunnitelman tekijän.

Päätös

Puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti lautakunta päätti lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtajan ehdotusta kannattivat Mikko Simola, Leena Morlin-Kokkola ja Pekka Pihlava.