Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Lautakunnan jäsenille kerrottiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetyistä koronaohjeista.

Keskusteltiin päiväkotien ja koulujen piha-alueiden valvonnasta.

Keskusteltiin perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä, joka tuodaan varsinaisena asiana seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

 

 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.