Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 13.10.2020 mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emilia Riihonen ja Tuomas Alanne.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emilia Riihonen ja Tuomas Alanne.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.