Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Kokouksen alussa rehtori Helka Kalajoki kertoi kuulumisia Maunun koulun arjesta. 

Lautakunta keskusteli Hiidenvainion ja Merttelän koulujen koulukyytien järjestämisestä.

Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori kertoivat toimialojensa talouden toteumasta vuosina 2016-2020.