Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Koulupaikkakyselyn tulokset

RUSDno-2021-698

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laajaa palveluverkkoselvitystä ja pitkän tähtäimen suunnittelua on varhaiskasvatuksen toiminnan piirissä olevilta vuosina 2016-2020 syntyneiden lasten huoltajilta kysytty heidän tämän hetkistä toivetta lapsensa ensimmäisen luokan aloituspaikasta. Kysely on toimitettu sähköisesti sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille. Kyselyyn on ollut mahdollista vastata ajalla 28.10.-10.11.2021. Toiminnan piirissä olevilla tarkoitetaan lapsia, joilla on ollut kyselyn aikana voimassa olevat päätös varhaiskasvatuspaikasta joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kotona olevien lasten huoltajille ei ole lähetetty kyselyä vielä tässä vaiheessa. Kotona olevien lasten määrä on kuitenkin huomioitu ja kyselyn laatimisen yhteydessä on tiedostettu, että tässä vaiheessa kotona olevien lasten huoltajien näkemystä ei saada asiaan. 

Jokaisen ikäluokan osalta on lapsimäärästä väestötietoihin pohjautuen tarkka tieto. Kokonaisuutena 3.11.2021 tilanteessa Ruskolla on asunut yhteensä 390 vuosina 2016-2020 syntynyttä lasta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Johtava rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja esittelevät kyselyn tulokset kokouksessa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi.