Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Maunun koulun laajennus ja saneeraus

RUSDno-2021-501

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Työmaatilanne: Runkotyöt on tehty, IV-konehuone ja vesikattotyöt on käynnissä, Pintalattioiden valut on tehty, IV-konehuoneen maalaus ja lattian pinnoitus on tehty, 2. vaiheen purkutyöt on käynnissä, Tasoitus ja maalaus on käynnissä, Mattotyöt on käynnissä.
Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Ohjausryhmä on kokoontunut 30.6.2021 ja seuraava kokoontuminen on 17.8.2021

TMK 5 pidetään 6.9.2021 klo 13.00

Taloustilanne: Maksuerät: laskutus 16.8.2021 on 694 750,00 eli 27,2 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 30.6.2021 ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus on 9 147,43 eli 0,36 % urakkasummasta. Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä.

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennushankkeen etenemisvaiheet.

Päätös

Johtava rehtori teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennushankkeen etenemisvaiheet.

Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraava asia:

Maunun koulun irtokalusteista on pyydetty tarjoukset ns. ranskalaisella menettelyllä, jossa tarjouspyynnössä määritellään hankintahinta ja kuvataan tavoiteltu toiminta tiloittain. Samoin määritellään etukäteen tarjousten pisteytys. Maunun koulun irtokalustehankinnan kokonaishinta on 230 000 €.

Tarjoukset on saatu kahdelta toimittajalta. Maunun koulun eri aineiden opettajista koostuva hallintoryhmä pisteyttää tarjoukset ja esittää Maunun koulun rakentamisen ohjausryhmälle näkemyksensä kalusteiden toimittajasta ke 8.9.2021. Koulun rehtori yhdessä rakennuttajakonsultin kanssa tutkii yritysten raportit tilaajavastuulain mukaisten selvitysten ja hankinnassa määriteltyjen kriteerien täyttymisen osalta.

Tekninen lautakunta päättää asiasta kokouksessaan torstaina 9.9.2021.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen. 

 

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan.
Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.
Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Syyskuun tiedote on oheismateriaalina.
Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.
Työmaatilanne: Uudisosa: Tasoitustyöt, Maalaustyöt, Laatoitus, Kalusteasennus, Betonilattioiden hionta, Julkisivumuuraus, TATE-työt
Vanha osa: Lattioiden tasoitus, Maalaustyöt, TATE-työt
Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.
TMK 6 pidetään 4.10.2021 klo 13.00
Ohjausryhmä on kokoontunut 8.9.2021 ja seuraava kokoontuminen on 6.10.2021
Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä:
Tarjous 8 Muutokset sähköurakan laskentakuviin, hyväksytty
Tarjous 9 Betonilattioiden rouhinta ja lisätasoite, hyväksytty
Lisä ja muutostyöt, jotka ovat tulevat ohjausryhmän käsittelyyn:
Tarjous 10 Kalustemuutokset, tilat 118, 219, 109A ja 109B
Tarjous 11 Kosteusmittaukset vanhalle osalle
Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 20.9.2021 on 817 750,00e eli 32 % kokonaissummasta.
Lisätyöt, jotka on käsitelty 8.9.2021 mennessä ohjausryhmässä, lisätyölaskutus on 32 892,32e eli 1,29 % urakkasummasta. Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä.

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen etenemisvaiheen syyskuussa 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 6 sekä työmaatiedote. 

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 6:n tiedoksi. 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 7 sekä työmaatiedote. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 7:n tiedoksi. 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.