Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 14.12.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Leena Morlin-Kokkola ja Emilia Riihonen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Morlin-Kokkola ja Emilia Riihonen.

Pöytäkirja tarkastettiin § 122 osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.