Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laaja palveluverkkoselvitys ja pitkän tähtäimen suunnitelma

RUSDno-2021-587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt 17.6.2021 kokouksessaan § 60, että Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja suunnitelmatyöhön hankitaan kunnan ulkopuolelta henkilö tai yritys koordinoimaan työtä.

Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori ovat pyytäneet syyskuussa 2021 eri tahoilta selvitystyöhön liittyvät alustavat hinta-arviot. Alustavat tarjoukset on saatu Vertikal Oy.lta, WSP Finland Oy:ltä sekä Mika Rantaselta.

Vuoden 2022 talousarvion laadintaan liittyen on selvitystyölle varattava riittävä määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Viranhaltijoiden päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee saatujen tarjousten perusteella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laajan palveluverkkoselvityksen ja pitkän tähtäimen suunnitelman tekijän.

Päätös

Puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti lautakunta päätti lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtajan ehdotusta kannattivat Mikko Simola, Leena Morlin-Kokkola ja Pekka Pihlava.

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt 17.6.2021 kokouksessaan § 60, että Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja suunnitelmatyöhön hankitaan kunnan ulkopuolelta henkilö tai yritys koordinoimaan työtä.

Keväällä 2021 jätettiin kaksi toisistaan riippumatonta valtuustoaloitetta, joissa esitettiin pitkän tähtäimen suunnitelman tekemistä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori pyysivät syyskuussa 2021 eri tahoilta selvitystyöhön liittyvät alustavat hinta-arviot. Alustavat tarjoukset on saatu Vertikal Oy.lta, WSP Finland Oy:ltä sekä Mika Rantaselta.

Vuoden 2022 talousarvion laadintaan liittyen on selvitystyölle varattu määräraha.

Alustavien tarjousten jättäneet on kutsuttu kokoukseen esittelemään tarjouksensa sisältöä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee saatujen tarjousten ja tarkempien esitysten perusteella selvitystyöntekijän.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti valita etukäteen saatujen alustavien tarjousten ja kokouksen alussa tarjoajien antamien tarkempien selvitysten perusteella sekä Pekka Pihlavan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja suunnitelmatyön tekijäksi Vertikal Oy:n. Pihlavan ehdotusta kannattivat yksimielisesti kaikki lautakunnan jäsenet. Selvitystyö käynnistetään vuoden 2022 alussa.