Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

  1. NCC Industry Oy, Hujalan pellon kuormat elo-marraskuu 2020, 7.12.2020
  2. NCC Industry Oy, Hujalan maa-aines alueen poraus joulukuussa, 2.12.2020
  3. Varsinais-Suomen Ely-keskus, tiedoksi asian käsittelyn päättyminen, VARELY/3516/2020, 20.11.2020
  4. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Finavia Oyj:n lentoaseman vesien tarkkailu Pinta- ja pohjaveden analyysitulokset sekä vedenpinnan korkeudet marraskuussa 2020, 165-20-8174, 3.12.2020
  5. Finavia Oyj, Turun lentoaseman lentokonemeluselvitys, Finavia 972, 3.12.2020
  6. Nousiaisten kunta ympäristönsuojelu, Ympäristölupapäätös Soraliike Suovanen Ay, 4.1.2021
  7. Vuosiraportointi Tmi Tero Mahkonen, 4.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.