Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

RUSDno-2021-5

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta vuoden 2021 talousarviossa on hyväksytty:

TOIMINTAKULUIKSI:

- rakennusvalvonnan hallinto                   16.679 €
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            93.143 €
- ympäristönsuojelu                                  25.840 €
- ympäristöterveydenhuolto                      51.666 €

TOIMINTATUOTOIKSI:

- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            70.000 €
- ympäristönsuojelu                                  4.000 €

NETTOMENOT:

- rakennusvalvonnan hallinto                   16.679 €
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            23.143 €
- ympäristönsuojelu                                  21.840 €
- ympäristöterveydenhuolto                      51.666 €

________________________________________

Tilikauden tulos                                       -113.328 €

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.