Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2021

RUS-2021-4

Valmistelija

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksia on pidetty vuonna 2020 harvemmin kuin normaalisti (6 kpl). Osa kokouksista on pidetty tilanteesta johtuen etäkokouksina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pitää kokouksensa kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.00 alkaen (tammikuun kokous klo 17.30), lukuun ottamatta helmikuuta ja heinäkuuta. Vallitsevasta tilanteesta johtuen ja kokouskäytännön toiminnan ylläpitämiseksi kokouksia järjestetään etänä sekä kunnantalolla.

Kokouspäivät ovat seuraavasti:

 • 14.1.2021 klo 17.30 etäkokous
 • 18.3.2021 klo 17.00
 • 15.4.2021 klo 17.00
 • 20.5.2021 klo 17.00
 • 17.6.2021 klo 17.00
 • 19.8.2021 klo 17.00
 • 16.9.2021 klo 17.00
 • 21.10.2021 klo 17.00
 • 18.11.2021 klo 17.00
 • 9.12.2021 klo 17.00

Lautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia tai kokous voidaan perua, jos ei ole muuta kuin ilmoitusasioita.

Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kokousta edeltävän viikon maanantaina.

Esityslista julkaistaan viikkoa ennen kokousta.

Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.